grafika dwóch starszych panów siedzących na ławce

2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19

Pobieranie emerytury nie wyklucza otrzymania ewentualnego świadczenia postojowego, w wypadku utraty wysokości dotychczasowych przychodów osiąganych przez emeryta w związku z panującą pandemią. Dlatego wielu emerytów może otrzymać nawet 2 tyś zł. takiego świadczenia. Emeryci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub umowa o dzieło) mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości ponad 2000 zł. Należy jednak spełnić kilka warunków: aby otrzymać takie świadczenie emeryt musi udowodnić, że nie jest w stanie wykonywać umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju pandemicznego. Dochód z umowy cywilnoprawnej nie może przekroczyć kwoty obliczonej przez Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami emerytalnymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy, trzeba natomiast udowodnić, że sytuacja materialna nie uległa w tym okresie poprawie.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.