Badania wstępne i okresowe w czasie pandemii – nowe przepisy 4/5 (1)

lekarz trzymający w ręku informacje dla pacjenta

Art. 1. pkt 2 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 dotyczy zawieszenia obowiązków związanych z badaniami okresowymi do pracy (uregulowanymi w Kodeksie pracy) i badaniami kierowców zawodowych (uregulowanymi w ustawie o transporcie drogowym) w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zmiany te oznaczają, iż „po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu”.

Planowane zmiany

Zmianie uległa liczba dni:
– przewidzianych na podjęcie zawieszonych ustawą covidową obowiązków (ust. 2) oraz
– ważności orzeczenia lekarskiego wydanego przez innego lekarza (ust. 3).
Termin ten  został wydłużony do 180 dni i zrównany dla podjęcia zawieszonych obowiązków oraz ważności orzeczenia lekarskiego wydanego przez innego lekarza.
W czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 180 dni (wcześniej było to 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 180 dni (wcześniej było to 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Rezygnuje się także ze wstępnych badań lekarskich w przypadku osób zatrudnianych na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania, a pracodawca uzna, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Inne ciekawe artykuły o podobnej tematyce znajdziesz na stronach Bloga.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.

Ocena

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments