Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym 5/5 (1)

wózek inwalidzki
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje   szczególne dopłaty do wynagrodzeń z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Założenia dla zmian

Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zakłada ona podwyższenie: 

– podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,

– podstawy kwoty bazowej na osoby stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł,

– dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200 zł,
w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach  z 600 zł do 900 zł, w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację tego działania budżet PFRON zostanie podwyższony o 141 mln zł.

W ustawie znajdują się także zapisy mające na celu utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowej i w zakładach  pracy chronionej.

Ustawa reguluje również czasowe wprowadzenie nowych rozwiązań, dotyczących obowiązkowych, comiesięcznych  wpłat  na PFRON dokonywanych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i są to. m.in.:

– odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej przy rozpatrywaniu wniosków o odroczenie lub rozłożenie na raty należności

– odstąpienie od naliczania opłaty dodatkowej przy rozpatrywaniu wniosków o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności (dotyczy dodatkowej opłaty równej sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. 

Więcej informacji z kategorii Opieka Zdrowotna na naszym blogu.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.

Ocena

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments