Stopień niepełnosprawności a udogodnienia w pracy 4.5/5 (2)

kobieta z wózkiem inwalidzkim pod parasolem

Pracownicy niepełnosprawni korzystają z większej ilości udogodnień ochronnych niż pozostali zatrudnieni. Dotyczy to głównie wymiaru czasu pracy, który może się różnić ze względu na udokumentowany stopień niepełnosprawności. Od orzeczenia stopnia niepełnosprawności zależą konkretne uprawnienia. 

Lekki stopień niepełnosprawności 

Pracownik, który posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Zastosowanie ww. norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Taki pracownik ma prawo również do dodatkowej przerwy w pracy, którą może przeznaczyć na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej  przerwy wynosi 15 minut i jest ona wliczana do czasu pracy. Zatrudniona osoba niepełnosprawna nie może wykonywać swoich obowiązków w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych. 

Umiarkowany  stopień niepełnosprawności 

Czas pracy osoby  z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, jest krótszy – nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Tak, jak w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, pracownikowi przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa oraz brak możliwości pracy w porze nocnej, czy w godzinach nadliczbowych. Osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Ma ona także prawo do wolnego czasu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu odbycia rehabilitacji  lub wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli te działania nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. 

Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz wtedy, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz sprawujący nad daną osobą opiekę – wyrazi na to zgodę.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.

Ocena

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments