Umowa o dzieło a ubezpieczenie społeczne 4.67/5 (3)

laptop z wizerunkiem mężczyzny, notatnik , kawa i telefon na stole

Osoba, która wykonuje pracę jedynie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło obowiązuje w sytuacji, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz obecnego pracodawcy. 

W takiej sytuacji umowa o dzieło jest  traktowana jak umowa o pracę w zakresie ubezpieczeń społecznych. W myśl przepisów o ubezpieczeniach społecznych za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to umów o dzieło zawartych po 14 stycznia 2000 r.

Jeśli pracownik wykonuje dodatkowo umowę o dzieło zawartą po 14 stycznia 2000 r. z własnym pracodawcą, lub na podstawie tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z umowy o dzieło. Wcześniej osoba taka nie była obejmowana ubezpieczeniami społecznymi – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

W przypadku gdy osoba, która wykonuje jednocześnie pracę na podstawie umowy o pracę i zawartej w okresie od 14 stycznia 2000 r. z własnym pracodawcą umowy o dzieło, dodatkowo prowadzi pozarolniczą działalność, obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności jest w tym wypadku uzależniony od wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, wynikający ze stosunku pracy oraz umowy o dzieło. 

Jeśli podstawa wynagrodzenia, w okresie miesięcznym jest niższa od minimalnego wynagrodzenia,  ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności są obowiązkowe. 

W przypadku osób pozostających na emeryturze lub rencie wykonujących umowę o dzieło zawartą z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy podlega z tytułu tej umowy obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Obowiązkowe dla tej osoby są także ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę. Ta zasada nie odnosi się do umów o dzieło zawartych przed 1 lipca 2004 r., i wykonywanych również po tej dacie.

Więcej na temat rodzajów Umów przeczytasz na naszym Blogu w kategorii Zatrudnienie.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.

Ocena

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jurij
Jurij
4 maja 2021 12:19

Bardzo ciekawy artykuł. Polecam lekturę 🙂