Urlop ojcowski 4/5 (3)

mężczyzna trzymający na rękach niemowlę

Urlop ojcowski  jest to urlop przysługujący wyłącznie ojcu dziecka. Rodzic nie musi korzystać z urlopu. Jeśli rodzic nie wykorzysta tego urlopu w  przewidzianym terminie, urlop przepada. 

W art. 1823 § 1 KP określa zasady korzystania z urlopu. Wynika z niego, iż  do urlopu uprawniony jest ojciec wychowujący dziecko (także rodzic, który przysposobił/adoptował dziecko). Może z niego natomiast skorzystać tylko w określonym czasie od urodzenia się dziecka:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia).

Wymiar urlopu ojcowskiego

Wymiar urlopu dla ojca wynosi 2 tygodnie, a dokładnie  14 dni kalendarzowych. 

Z  urlopu można skorzystać na dwa sposoby – jednorazowo w okresie ciągłym 14 dni bądź dwukrotnie po 7 dni. 

Wynagrodzenie za czas urlopu ojcowskiego stanowi 100% normalnego wynagrodzenia pracownika. Oblicza się go ze średniej wysokości wynagrodzenia otrzymanego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. 

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika. Należy złożyć go w formie pisemnej w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o urlop ojcowski. 

Więcej informacji na temat urlopów znajdziesz w kategorii Urlopy.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.

Ocena

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments