Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r.

Nowe przepisy dotyczące przerejestrowania pojazdu

Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Wprowadza się opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Przepis przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Wprowadzone zmiany mają na celu eliminacje nieprawidłowości przy imporcie aut. Zmiany zostały wprowadzone ponieważ często zdarzało się, iż sprowadzane z UE samochody osobowe były rejestrowane w kraju jako samochody ciężarowe lub specjalne (do 3,5 tony), przez co nie wymagały opłacenia akcyzy. Następnie dokonywano ponownej zmiany na auta osobowe, co pozwalało uniknąć podatku.

Deklaracja i zapłata podatku już od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w sytuacji gdy nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Podatnicy będą musieli od 1 lipca 2022 roku nowy obowiązkowo złożyć deklarację uproszczoną oraz obliczyć i zapłacić akcyzę od samochodu, w przypadku którego nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Więcej na temat podatków znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.