Aktualności

Featured

Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. 5/5 (7)

Posted on 9 czerwca 20219 czerwca 2021Categories Bez kategoriiTags   Leave a comment on Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o.<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4995"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (7) </span> </span>

Nasz Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. – SIPP jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, urzędników, doradców podatkowych, księgowych, kadrowych, dyrektorów szkół i szpitali. Odpowiadamy na pytania z dziedziny gospodarki oraz finansów. Oddajemy w Twoje ręce artykuły na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zmian na rynku pracy, obowiązków i praw podatkowych. Robimy także analizy płac, publikujemy raporty, wyjaśnienia izb obrachunkowych oraz interpretacje ustaw i przepisów. Wiemy, że częstym problemem jest wyliczanie opłat, podatków czy rozliczanie VAT. Dlatego nasi eksperci pomagają w … Continue reading “Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. 5/5 (7)

Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r. 4.75/5 (4)

Posted on 5 lipca 20215 lipca 2021Categories Podatki, PrzepisyTags , 15 komentarzy do Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r. 4.75/5 (4)

Nowe przepisy dotyczące przerejestrowania pojazdu Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Wprowadza się opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Przepis przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Wprowadzone zmiany mają na celu eliminacje nieprawidłowości przy imporcie aut. Zmiany zostały wprowadzone ponieważ często zdarzało się, iż … Continue reading “Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r. 4.75/5 (4)

Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE 5/5 (4)

Posted on 1 lipca 20211 lipca 2021Categories Biznes, Podatki 21 komentarzy do Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE 5/5 (4)

Tkz. Czarna księga, jest to raport wskazujący trudności i problemy, z jakimi muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy działający na rynku UE. W „Księdze“ wskazane są jedynie bariery, a nie państwa UE, które je stwarzają. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie wskazania niekorzystnych dla Polaków państw.   Co zawiera Czarna Księga barier?  Czarna Księga ogólnie rzecz biorąc, jest zbiorem niekorzystnych sytuacji, które przedsiębiorcy bezpośrednio zgłaszają ministerstwu. Dotyczy ona sześciu branż i ok 20 zidentyfikowanych barier. Przykładowe bariery: obowiązkowe oznaczenie wszystkich pojazdów ciężarowych … Continue reading “Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE 5/5 (4)

Pożyczki z Programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“ – wyższe limity 5/5 (3)

Posted on 30 czerwca 202130 czerwca 2021Categories Bez kategorii, Biznes, Przepisy 17 komentarzy do Pożyczki z Programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“ – wyższe limity 5/5 (3)

Z dniem 1 czerwca weszły w życie nowe warunki dotyczące limitu kwot pożyczek dla nowopowstałych przedsiębiorstw w ramach programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“. O dotację mogą się starać osoby pracujące lub: studenci ostatniego roku studiów wyższych (nie trzeba być zarejestrowanym w UP), poszukujący pracy absolwenci szkól lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, zarejestrowani bezrobotni, osoby odbywające staż z Urzędu Pracy, poszukujący pracy opiekuni osoby niepełnosprawnej. W ramach programu „Wsparcie w starcie” … Continue reading “Pożyczki z Programu “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“ – wyższe limity 5/5 (3)

Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r. 4.6/5 (5)

Posted on 9 czerwca 20219 czerwca 2021Categories Podatki, Przepisy, Ubezpieczenia, ZUSTags , 11 komentarzy do Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r. 4.6/5 (5)

17 maja 2021r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł. Następująca kwota będzie podstawą weryfikacji w 2022 r. dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności. Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu w KRUS prowadzący działalność pozarolniczą ma obowiązek złożenia zaświadczenia o wysokości dochodu do 30 maja danego … Continue reading “Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r. 4.6/5 (5)

Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT 4.91/5 (22)

Posted on 26 maja 202126 maja 2021Categories Biznes, Podatki, PrzepisyTags , 6 komentarzy do Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT 4.91/5 (22)

Lokal mieszkalny W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę konieczne jest rozróżnienie podatkowe dwóch sytuacji: – zakup lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę  na cele związane z jego wynajmem,– zakup lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę przeznaczonego na najem krótkoterminowy. W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu lokalu w celu jego wynajmu, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na … Continue reading “Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT 4.91/5 (22)

Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.91/5 (53)

Posted on 5 maja 20219 czerwca 2021Categories Biznes, Podatki, Przepisy, ZUSTags , , 1 komentarz do Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.91/5 (53)

Od 4 maja weszły w życie nowe udogodnienia dla przedsiębiorców określonych branż. Będą oni mogli, między innymi wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Jest też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców danych branż. Tarcza trafia do kolejnych przedsiębiorców, którzy ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd nie mogli prowadzić działalności gospodarczej. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w których jako główną działalność wskazano jeden z 63 wskazanych przez rząd kodów PKD. O wsparcie mogą … Continue reading “Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.91/5 (53)

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 5/5 (3)

Posted on 24 marca 202124 marca 2021Categories PrzepisyTags , ,   Leave a comment on Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4393"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (3) </span> </span>

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana w Dzienniku Ustaw dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 21 stycznia 2021r. wprowadza kilka zmian Ustawa po nowelizacji wprowadza przepisy dotyczące wsparcia m.in. w : sektorze dostawców energii cieplnej i końcowych odbiorców ciepła, sektorze atomistyki, sektorze kolejowym, sektorze transportu lotniczego, sektorze kinematografii, sektorze opiekuńczym, w tym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i … Continue reading “Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 5/5 (3)

Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje 4.88/5 (8)

Posted on 17 marca 20219 czerwca 2021Categories Podatki, PrzepisyTags   Leave a comment on Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4061"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 4.88/5</span> <span class="count"> (8) </span> </span>

Prawo do ulgi na pełnoletnie dziecko Ukończenie przez dziecko dojrzałości nie oznacza utraty ulgi podatkowej przez rodzica. Ponadto jeżeli pociecha chce kontynuować naukę po osiągnięciu wieku dojrzałości, rodzic nadal może korzystać z ulgi na dziecko nawet za miesiące wakacyjne. Zasady stosowania ulgi do dzieci pełnoletnich uczących się, które nie uzyskały dochodów (przychodów) lub których dochody (przychody) uzyskane w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 3.089 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27f ustawy) prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi … Continue reading “Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje 4.88/5 (8)

Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Posted on 17 marca 20219 czerwca 2021Categories Opieka zdrowotna, Podatki, PrzepisyTags , 1 komentarz do Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Promując politykę oddawania krwi – w roku 2021 mamy możliwość skorzystania z tzw. ulgi na krew w rozliczeniu rocznym PIT. Mamy zatem okazję odliczenia od dochodu krwi (jak i jej składników), którą oddaliśmy w 2020 roku. Ulgę tą odliczamy pod nazwą „Ulga na krew”. Ile wynosi odliczenie? Jak go dokonać? Honorowe przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew. Wysokość ulgi w rozliczeniu rocznym nie może jednak przekroczyć 6% dochodu. Ponadto mamy możliwość skorzystania z ulgi … Continue reading “Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)