Aktualności

Warunki odliczenia kosztów na B+R No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PodatkiTags , ,   Leave a comment on Warunki odliczenia kosztów na B+R<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3066"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Przedsiębiorca płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty B+R – rodzaje kosztów Za koszty uzasadniające zmniejszenie podstawy opodatkowania uznaje się takie koszty jak np.: należność z tytułu wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych wynagrodzeń określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r., na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo rozwojową, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a … Continue reading “Warunki odliczenia kosztów na B+R No ratings yet.

Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PracaTags , ,   Leave a comment on Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3063"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub w krótszym okresie, jeśli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy. Miesięczne wynagrodzenie z powyższych okresów należy pomniejszyć o 13,71% (suma składek ZUS). Tak obliczona kwota stanowi podstawę zasiłku chorobowego. Wysokość zasiłku chorobowego Wysokość zasiłku chorobowego przysługuje w wysokości: – 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego; – 70% podstawy wymiaru – w przypadku przebywania w szpitalu; – … Continue reading “Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego No ratings yet.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PracaTags , ,   Leave a comment on Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3059"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

15 września 2020 r. zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 zł. Podwyżka ta wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku. Podwyższono również stawkę godzinową dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może zarabiać w przeliczeniu na godzinę mniej niż 18,30 zł brutto. Od wartości minimalnego wynagrodzenia zależy też wiele opłat, np. składki ZUS przedsiębiorców, mandaty, … Continue reading “Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku No ratings yet.

Nowy kodeks pracy 2021r. 4/5 (1)

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PracaTags , ,   Leave a comment on Nowy kodeks pracy 2021r.<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3055"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="far fa-star mr-star-empty"></i> </span><span class="star-result"> 4/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Zmiana płacy minimalnej Od 2021 roku planuje się szereg zmian w prawie pracy.  Zmieni się wysokość płacy minimalnej,  oraz terminy wykorzystania urlopu. Całkowita płaca minimalna w 2021 roku wynosi  2800 zł brutto. Oznacza to, że w porównaniu z 2020 r. płaca minimalna wzrosła o 142 zł. Zmiany w urlopach Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego wszystkie państwa członkowskie wprowadzą dwumiesięczny urlop rodzicielski dla ojców. Ojciec może skrócić urlop macierzyński o dwa miesiące. Wytyczne unijne przewidują też kolejną zmianę, czyli wprowadzenie regulacji … Continue reading “Nowy kodeks pracy 2021r. 4/5 (1)

Czternasta emerytura – 2021r. 4/5 (1)

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PrzepisyTags , , 1 komentarz do Czternasta emerytura – 2021r. 4/5 (1)

Wysokość świadczenia W 2021 r. planuje się wypłatę dodatkowej 14 emerytury. Jej wysokość ma być dokładnie taka sama jak 13 emerytury, co stanowi równowartość minimalnej emerytury w 2021 r., tj. 1250 zł brutto (ok. 1020 zł). Dla kogo? Nowe świadczenie nie będzie wypłacane wszystkim emerytom. Pełną kwotę mogą otrzymać tylko ci, których łączna miesięczna kwota dotychczasowego świadczenia nie przekracza 120% średniej emerytury. Według informacji na stronach rządowych, pieniądze zostaną wypłacone  w listopadzie 2021 roku. Rozwiązanie to ma zastosowanie dla emerytur … Continue reading “Czternasta emerytura – 2021r. 4/5 (1)

2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19 5/5 (1)

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PrzepisyTags , ,   Leave a comment on 2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3047"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Pobieranie emerytury nie wyklucza otrzymania ewentualnego świadczenia postojowego, w wypadku utraty wysokości dotychczasowych przychodów osiąganych przez emeryta w związku z panującą pandemią. Dlatego wielu emerytów może otrzymać nawet 2 tyś zł. takiego świadczenia. Emeryci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub umowa o dzieło) mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości ponad 2000 zł. Należy jednak spełnić kilka warunków: aby otrzymać takie świadczenie emeryt musi udowodnić, że nie jest w stanie wykonywać umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju pandemicznego. Dochód … Continue reading “2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19 5/5 (1)

Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PrzepisyTags , ,   Leave a comment on Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3044"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) będą wdrażać te same przepisy dla krajów trzecich (tj. krajów spoza UE) zgodnie z procedurami importowymi i eksportowymi w Wielkiej Brytanii. Obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki polskich przedsiębiorców w tym zakresie? Niezależnie od tego, czy UE i Wielka Brytania (Wielka Brytania i Irlandia Północna) podpisały umowę o wzajemnych stosunkach, od 1 stycznia 2021 r. unijne przepisy celne i podatkowe nie będą już obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Kontrola ładunków … Continue reading “Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią No ratings yet.