flaga unii europejskiej i Wielkiej Brytanii

Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią

Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) będą wdrażać te same przepisy dla krajów trzecich (tj. krajów spoza UE) zgodnie z procedurami importowymi i eksportowymi w Wielkiej Brytanii.

Obowiązki przedsiębiorcy

Jakie są obowiązki polskich przedsiębiorców w tym zakresie?
Niezależnie od tego, czy UE i Wielka Brytania (Wielka Brytania i Irlandia Północna) podpisały umowę o wzajemnych stosunkach, od 1 stycznia 2021 r. unijne przepisy celne i podatkowe nie będą już obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Kontrola ładunków zostanie wdrożona na granicy UE, a wprowadzone zostaną również wymogi administracyjne w zakresie odpraw celnych i granicznych. Przedsiębiorcy będą musieli składać zgłoszenia celne i deklaracje oraz płacić cła i podatki. Podmioty gospodarcze, które obecnie nie prowadzą handlu towarami z krajami spoza UE muszą zarejestrować się na elektronicznej platformie obsługi podatkowej i celnej.
W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną nadal stosować się będzie unijne regulacje celne, akcyzowe, a także w zakresie podatku VAT.
Konsekwencje całkowitego wystąpienia z Unii Europejskiej mogą dotknąć również przedsiębiorców, którzy nie prowadzili jeszcze bezpośredniej wymiany handlowej z Wielką Brytanią, chodzi o firmy, które wykorzystują do produkcji surowce. Od 2021 roku przy imporcie materiałów trzeba będzie wziąć pod uwagę więcej procedur, a koszty z nimi związane będą wyższe.  Można oczekiwać, że podmiotami najbardziej dotkniętymi tą sytuacją będą podmioty z branż, które mają największy udział w wymianie handlowej między Wielką Brytanią a Polską. Są to producenci maszyn i urządzeń, przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci produktów dla przemysłu spożywczego i chemicznego.
Wydaje się, że wpłynie to również na firmy z branż, które będą obciążone najwyższymi opłatami celnymi. Wysokość taryf będzie się różnić w zależności od danego produktu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.