banknoty stu złotowe

Całkowity koszt zatrudnienia

Przedsiębiorca  może zatrudnić pracownika w oparciu o różnorakie formy umów, począwszy od umowy o pracę, skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od formy, koszt zatrudnienia w każdym przypadku może być inny.

Umowa o pracę

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o pracę (2021 r).
W przypadku umowy o pracę pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% tegoż wynagrodzenia.
W sytuacji, gdy  pracownik zatrudniony jest  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,  jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2800 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku), wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 3 373,44 PLN (2800 PLN + 573,44 PLN).

Umowa zlecenie

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie (2021 r).
Wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. W 2021 roku wynosi ona 18,30 zł brutto za godzinę.

Umowa o dzieło

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło (2021 r).
W przypadku umowy o dzieło nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za danego pracownika. W  tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego pracownika.
Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz dotychczasowego pracodawcy.

Więcej informacji znajdziesz na Forum.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.