Gospodarka

banknoty stu złotowe

Całkowity koszt zatrudnienia

Przedsiębiorca  może zatrudnić pracownika w oparciu o różnorakie formy umów, począwszy od umowy o pracę, skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od formy, koszt zatrudnienia w każdym przypadku może być inny. Umowa o pracę Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o pracę (2021 r).W przypadku umowy o pracę pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowe obciążenie …

Całkowity koszt zatrudnienia Read More »

grafika mężczyzny trzymającego wykres wzrostu gospodarczego

Dźwignia finansowa 

Dźwignia finansowa wykorzystywana jest w przypadku inwestycji rynkowych, takich jak np. akcje (opcje walutowe czy kontrakty terminowe ) lub waluty. Dzięki możliwości pomnażania siły kapitału, dźwignia doprowadza do tego, że zysk, jaki osiągniemy z zainwestowania małej sumy, jest bardzo wysoki.Dźwignię finansową najczęściej wykorzystuje się inwestując w akcje. By jednak faktycznie skorzystać z tej możliwości należy znaleźć innego inwestora, który pomoże …

Dźwignia finansowa  Read More »

monety i banknot 50 euro

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest to rodzaj wsparcia publicznego, występujący w programach pomocowych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Z założenia pomoc de minimis nie narusza konkurencji na rynku. Zgodnie z przepisami limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. Natomiast w  przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów, …

Pomoc de minimis Read More »

ogrodnik podcinający krzewy

Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zatrudniony również na umowę o pracę podlega w tej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia.W przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę …

Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej  Read More »

osoba przeszukująca sklep internetowy z kurtkami

Sprzedaż w Internecie a należny podatek

Kiedy płacimy podatek? Dochody uzyskane ze sprzedaży w Internecie wymagają rozliczenia się z urzędem skarbowym, nie trzeba natomiast w tym wypadku zakładać działalności gospodarczej. Jeśli sprzedawca danego towaru czy usługi sprzedawanej przez Internet wybierze rozliczenie z przychodów na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatek wynosi 8,5 proc.Sprzedaż  przez Internet  rzeczy ruchomych, która nie następuje w ramach …

Sprzedaż w Internecie a należny podatek Read More »

uścisk dwóch dłoni na tle domu jednorodzinnego

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Wysokość podatku od sprzedaży Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego podatnika objęta jest podatkiem w wysokości 19%.- jeżeli nastąpiła ona przed okresem 5 lat od jej nabycia. Podatnik ma obowiązek ująć taką sprzedaż i rozliczyć się z podatku do 30 kwietnia kolejnego roku. Jedyna ulga z której podatnik może skorzystać to ulga dotycząca wydatków na własne …

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości Read More »

banknoty stu i pięćdziesięcio złotowe

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

15 września 2020 r. zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 zł. Podwyżka ta wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku. Podwyższono również stawkę godzinową dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia …

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku Read More »

flaga unii europejskiej i Wielkiej Brytanii

Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią

Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) będą wdrażać te same przepisy dla krajów trzecich (tj. krajów spoza UE) zgodnie z procedurami importowymi i eksportowymi w Wielkiej Brytanii. Obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki polskich przedsiębiorców w tym zakresie?Niezależnie od tego, czy UE i Wielka Brytania (Wielka Brytania i Irlandia Północna) …

Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią Read More »