Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r. 4.75/5 (4)

Posted on 5 lipca 20215 lipca 2021Categories Podatki, PrzepisyTags , 15 komentarzy do Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r. 4.75/5 (4)

Nowe przepisy dotyczące przerejestrowania pojazdu Od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Wprowadza się opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Przepis przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Wprowadzone zmiany mają na celu eliminacje nieprawidłowości przy imporcie aut. Zmiany zostały wprowadzone ponieważ często zdarzało się, iż … Continue reading “Akcyza – zmiany od 1 lipca 2022r. 4.75/5 (4)

Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE 5/5 (4)

Posted on 1 lipca 20211 lipca 2021Categories Biznes, Podatki 21 komentarzy do Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE 5/5 (4)

Tkz. Czarna księga, jest to raport wskazujący trudności i problemy, z jakimi muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy działający na rynku UE. W „Księdze“ wskazane są jedynie bariery, a nie państwa UE, które je stwarzają. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie wskazania niekorzystnych dla Polaków państw.   Co zawiera Czarna Księga barier?  Czarna Księga ogólnie rzecz biorąc, jest zbiorem niekorzystnych sytuacji, które przedsiębiorcy bezpośrednio zgłaszają ministerstwu. Dotyczy ona sześciu branż i ok 20 zidentyfikowanych barier. Przykładowe bariery: obowiązkowe oznaczenie wszystkich pojazdów ciężarowych … Continue reading “Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE 5/5 (4)

Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r. 4.6/5 (5)

Posted on 9 czerwca 20219 czerwca 2021Categories Podatki, Przepisy, Ubezpieczenia, ZUSTags , 11 komentarzy do Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r. 4.6/5 (5)

17 maja 2021r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł. Następująca kwota będzie podstawą weryfikacji w 2022 r. dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności. Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu w KRUS prowadzący działalność pozarolniczą ma obowiązek złożenia zaświadczenia o wysokości dochodu do 30 maja danego … Continue reading “Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r. 4.6/5 (5)

Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT 4.91/5 (22)

Posted on 26 maja 202126 maja 2021Categories Biznes, Podatki, PrzepisyTags , 6 komentarzy do Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT 4.91/5 (22)

Lokal mieszkalny W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę konieczne jest rozróżnienie podatkowe dwóch sytuacji: – zakup lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę  na cele związane z jego wynajmem,– zakup lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę przeznaczonego na najem krótkoterminowy. W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu lokalu w celu jego wynajmu, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na … Continue reading “Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT 4.91/5 (22)

Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.91/5 (53)

Posted on 5 maja 20219 czerwca 2021Categories Biznes, Podatki, Przepisy, ZUSTags , , 1 komentarz do Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.91/5 (53)

Od 4 maja weszły w życie nowe udogodnienia dla przedsiębiorców określonych branż. Będą oni mogli, między innymi wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Jest też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców danych branż. Tarcza trafia do kolejnych przedsiębiorców, którzy ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd nie mogli prowadzić działalności gospodarczej. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w których jako główną działalność wskazano jeden z 63 wskazanych przez rząd kodów PKD. O wsparcie mogą … Continue reading “Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.91/5 (53)

Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje 4.88/5 (8)

Posted on 17 marca 20219 czerwca 2021Categories Podatki, PrzepisyTags   Leave a comment on Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4061"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 4.88/5</span> <span class="count"> (8) </span> </span>

Prawo do ulgi na pełnoletnie dziecko Ukończenie przez dziecko dojrzałości nie oznacza utraty ulgi podatkowej przez rodzica. Ponadto jeżeli pociecha chce kontynuować naukę po osiągnięciu wieku dojrzałości, rodzic nadal może korzystać z ulgi na dziecko nawet za miesiące wakacyjne. Zasady stosowania ulgi do dzieci pełnoletnich uczących się, które nie uzyskały dochodów (przychodów) lub których dochody (przychody) uzyskane w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 3.089 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27f ustawy) prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi … Continue reading “Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje 4.88/5 (8)

Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Posted on 17 marca 20219 czerwca 2021Categories Opieka zdrowotna, Podatki, PrzepisyTags , 1 komentarz do Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Promując politykę oddawania krwi – w roku 2021 mamy możliwość skorzystania z tzw. ulgi na krew w rozliczeniu rocznym PIT. Mamy zatem okazję odliczenia od dochodu krwi (jak i jej składników), którą oddaliśmy w 2020 roku. Ulgę tą odliczamy pod nazwą „Ulga na krew”. Ile wynosi odliczenie? Jak go dokonać? Honorowe przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew. Wysokość ulgi w rozliczeniu rocznym nie może jednak przekroczyć 6% dochodu. Ponadto mamy możliwość skorzystania z ulgi … Continue reading “Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Sprzedaż w Internecie a należny podatek No ratings yet.

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PodatkiTags , ,   Leave a comment on Sprzedaż w Internecie a należny podatek<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3077"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Kiedy płacimy podatek? Dochody uzyskane ze sprzedaży w Internecie wymagają rozliczenia się z urzędem skarbowym, nie trzeba natomiast w tym wypadku zakładać działalności gospodarczej. Jeśli sprzedawca danego towaru czy usługi sprzedawanej przez Internet wybierze rozliczenie z przychodów na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatek wynosi 8,5 proc. Sprzedaż  przez Internet  rzeczy ruchomych, która nie następuje w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i która dokonała się po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem … Continue reading “Sprzedaż w Internecie a należny podatek No ratings yet.

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PodatkiTags , ,   Leave a comment on Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3069"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Wysokość podatku od sprzedaży Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego podatnika objęta jest podatkiem w wysokości 19%.- jeżeli nastąpiła ona przed okresem 5 lat od jej nabycia. Podatnik ma obowiązek ująć taką sprzedaż i rozliczyć się z podatku do 30 kwietnia kolejnego roku. Jedyna ulga z której podatnik może skorzystać to ulga dotycząca wydatków na własne cele mieszkaniowe oraz zwolnienie z opodatkowania sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Od czego podatek? Przychód ze sprzedaży nieruchomości jest to … Continue reading “Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości No ratings yet.

Warunki odliczenia kosztów na B+R No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PodatkiTags , ,   Leave a comment on Warunki odliczenia kosztów na B+R<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3066"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Przedsiębiorca płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty B+R – rodzaje kosztów Za koszty uzasadniające zmniejszenie podstawy opodatkowania uznaje się takie koszty jak np.: należność z tytułu wynagrodzeń oraz składki z tytułu tych wynagrodzeń określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r., na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo rozwojową, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a … Continue reading “Warunki odliczenia kosztów na B+R No ratings yet.