Praca

kobieta w ciąży podtrzymująca brzuch

Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r.

18 września 2021 roku weszła w życie ustawa dotycząca zmian w zakresie zasiłku chorobowego. Zmiany dotyczą m.in. skrócenia okresu pobierania zasiłku czy podwyższenia wysokości zasiłku za pobyt w szpitalu. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2022r. Zmiany dotyczą również: Skrócenia czasu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia Okres niezdolności do pracy będzie zaliczony do jednego …

Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r. Read More »

osoba przed komputerem trzymająca się za głowę

Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE

Tkz. Czarna księga, jest to raport wskazujący trudności i problemy, z jakimi muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy działający na rynku UE. W „Księdze“ wskazane są jedynie bariery, a nie państwa UE, które je stwarzają. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcie wskazania niekorzystnych dla Polaków państw.   Co zawiera Czarna Księga barier?  Czarna Księga ogólnie rzecz biorąc, …

Czarna księga – problemy polskich przedsiębiorców w UE Read More »

osoba pracująca przed komputerem

Pożyczki z Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“ – wyższe limity

Z dniem 1 czerwca weszły w życie nowe warunki dotyczące limitu kwot pożyczek dla nowopowstałych przedsiębiorstw w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“. O dotację mogą się starać osoby pracujące lub: studenci ostatniego roku studiów wyższych (nie trzeba być zarejestrowanym w UP), poszukujący pracy absolwenci szkól lub uczelni wyższej do 4 lat od …

Pożyczki z Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“ – wyższe limity Read More »

osoba pracująca na wysokościach

Ocena ryzyka zawodowego i obowiązki pracodawcy

Oceną ryzyka zawodowego można określić ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących szkody – np. niepożądane skutki  poniesione na zdrowiu w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w miejscu pracy lub sposobu jej wykonywania. Działania podejmowane w celu uniknięcia ryzyka mają na celu zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych związanych z występowaniem w miejscu pracy wysokiego …

Ocena ryzyka zawodowego i obowiązki pracodawcy Read More »

baner firmy SIPP

Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o.

Nasz Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. – SIPP jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, urzędników, doradców podatkowych, księgowych, kadrowych, dyrektorów szkół i szpitali. Odpowiadamy na pytania z dziedziny gospodarki oraz finansów. Oddajemy w Twoje ręce artykuły na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zmian na rynku pracy, obowiązków i praw podatkowych. Robimy także analizy płac, …

Nasza firma – Serwis Informacyjny Polskiego Prawa Sp. z o.o. Read More »

kobieta pracująca na komputerze na łonie przyrody zimą

Projekt nowelizacji Pracy zdalnej w Kodeksie Pracy

Nowa definicja określa pracę zdalną jako pracę, którą będzie można wykonywać całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem jej świadczenia, określonym w umowie lub wskazanym przez zatrudniającego. Jest projekt nowych przepisów dotyczących uregulowań w zakresie wykonywania pracy zdalnej.  Zasady wykonywania obowiązków poza firmą mają zostać przedstawione zostaną w porozumieniu ze związkami …

Projekt nowelizacji Pracy zdalnej w Kodeksie Pracy Read More »

wózek inwalidzki

Stopień niepełnosprawności a udogodnienia w pracy

Pracownicy niepełnosprawni korzystają z większej ilości udogodnień ochronnych niż pozostali zatrudnieni. Dotyczy to głównie wymiaru czasu pracy, który może się różnić ze względu na udokumentowany stopień niepełnosprawności. Od orzeczenia stopnia niepełnosprawności zależą konkretne uprawnienia.  Lekki stopień niepełnosprawności  Pracownik, który posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i …

Stopień niepełnosprawności a udogodnienia w pracy Read More »

uścisk dłoni dwóch osob na tle pomieszczenia

Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa

Chorobę zawodową można uznać jeżeli w wyniku oceny warunków pracy ustalono bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że dana choroba została spowodowana w wyniku pracy w narażeniu zawodowym lub gdy jest ona ściśle związana z warunkami i specyfiką wykonywanej pracy na danym stanowisku. Jako choroba zawodowa może być zakwalifikowana tylko taka choroba, która jest wymieniona w …

Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa Read More »

dwie osoby siedzące w poczekalni z maseczkami na twarzy

Pracownik ma covid-19 – obowiązki pracodawcy

Zagadnienie procedur postępowania przez Pracodawcę w przypadku stwierdzenia Covid 19 u pracownika regulują przepisy poniższych aktów prawnych (stan na 19.11.2020 r.): – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2020.1320), dalej jako „k.p.”, – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii …

Pracownik ma covid-19 – obowiązki pracodawcy Read More »

osoba niepełnosprawna pracująca przy komputerze

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje   szczególne dopłaty do wynagrodzeń z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założenia dla zmian Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zakłada ona podwyższenie:  – podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 …

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym Read More »