Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.92/5 (50)

Posted on 5 maja 20215 maja 2021Categories Biznes, Podatki, Przepisy, ZUSTags , , 1 komentarz do Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.92/5 (50)

Od 4 maja weszły w życie nowe udogodnienia dla przedsiębiorców określonych branż. Będą oni mogli, między innymi wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Jest też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców danych branż. Tarcza trafia do kolejnych przedsiębiorców, którzy ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd nie mogli prowadzić działalności gospodarczej. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w których jako główną działalność wskazano jeden z 63 wskazanych przez rząd kodów PKD. O wsparcie mogą … Continue reading “Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r. 4.92/5 (50)

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 5/5 (3)

Posted on 24 marca 202124 marca 2021Categories PrzepisyTags , ,   Leave a comment on Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4393"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (3) </span> </span>

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana w Dzienniku Ustaw dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 21 stycznia 2021r. wprowadza kilka zmian Ustawa po nowelizacji wprowadza przepisy dotyczące wsparcia m.in. w : sektorze dostawców energii cieplnej i końcowych odbiorców ciepła, sektorze atomistyki, sektorze kolejowym, sektorze transportu lotniczego, sektorze kinematografii, sektorze opiekuńczym, w tym wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach zakładów aktywności zawodowej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i … Continue reading “Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 5/5 (3)

Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje 4.83/5 (6)

Posted on 17 marca 202120 kwietnia 2021Categories Podatki, PrzepisyTags   Leave a comment on Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-4061"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 4.83/5</span> <span class="count"> (6) </span> </span>

Prawo do ulgi na pełnoletnie dziecko Ukończenie przez dziecko dojrzałości nie oznacza utraty ulgi podatkowej przez rodzica. Ponadto jeżeli pociecha chce kontynuować naukę po osiągnięciu wieku dojrzałości, rodzic nadal może korzystać z ulgi na dziecko nawet za miesiące wakacyjne. Zasady stosowania ulgi do dzieci pełnoletnich uczących się, które nie uzyskały dochodów (przychodów) lub których dochody (przychody) uzyskane w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 3.089 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27f ustawy) prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi … Continue reading “Ulga na dzieci pełnoletnie w wakacje 4.83/5 (6)

Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Posted on 17 marca 202115 kwietnia 2021Categories Opieka zdrowotna, Podatki, PrzepisyTags , 1 komentarz do Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Promując politykę oddawania krwi – w roku 2021 mamy możliwość skorzystania z tzw. ulgi na krew w rozliczeniu rocznym PIT. Mamy zatem okazję odliczenia od dochodu krwi (jak i jej składników), którą oddaliśmy w 2020 roku. Ulgę tą odliczamy pod nazwą „Ulga na krew”. Ile wynosi odliczenie? Jak go dokonać? Honorowe przekazanie krwi traktowane jest jako darowizna i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew. Wysokość ulgi w rozliczeniu rocznym nie może jednak przekroczyć 6% dochodu. Ponadto mamy możliwość skorzystania z ulgi … Continue reading “Odliczenie w PIT dla krwiodawców 4.67/5 (6)

Czternasta emerytura – 2021r. 4/5 (1)

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PrzepisyTags , , 1 komentarz do Czternasta emerytura – 2021r. 4/5 (1)

Wysokość świadczenia W 2021 r. planuje się wypłatę dodatkowej 14 emerytury. Jej wysokość ma być dokładnie taka sama jak 13 emerytury, co stanowi równowartość minimalnej emerytury w 2021 r., tj. 1250 zł brutto (ok. 1020 zł). Dla kogo? Nowe świadczenie nie będzie wypłacane wszystkim emerytom. Pełną kwotę mogą otrzymać tylko ci, których łączna miesięczna kwota dotychczasowego świadczenia nie przekracza 120% średniej emerytury. Według informacji na stronach rządowych, pieniądze zostaną wypłacone  w listopadzie 2021 roku. Rozwiązanie to ma zastosowanie dla emerytur … Continue reading “Czternasta emerytura – 2021r. 4/5 (1)

2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19 5/5 (1)

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PrzepisyTags , ,   Leave a comment on 2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3047"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Pobieranie emerytury nie wyklucza otrzymania ewentualnego świadczenia postojowego, w wypadku utraty wysokości dotychczasowych przychodów osiąganych przez emeryta w związku z panującą pandemią. Dlatego wielu emerytów może otrzymać nawet 2 tyś zł. takiego świadczenia. Emeryci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub umowa o dzieło) mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości ponad 2000 zł. Należy jednak spełnić kilka warunków: aby otrzymać takie świadczenie emeryt musi udowodnić, że nie jest w stanie wykonywać umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju pandemicznego. Dochód … Continue reading “2 tys zł. dodatku do emerytury – Covid 19 5/5 (1)

Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PrzepisyTags , ,   Leave a comment on Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3044"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) będą wdrażać te same przepisy dla krajów trzecich (tj. krajów spoza UE) zgodnie z procedurami importowymi i eksportowymi w Wielkiej Brytanii. Obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki polskich przedsiębiorców w tym zakresie? Niezależnie od tego, czy UE i Wielka Brytania (Wielka Brytania i Irlandia Północna) podpisały umowę o wzajemnych stosunkach, od 1 stycznia 2021 r. unijne przepisy celne i podatkowe nie będą już obowiązywać w Wielkiej Brytanii. Kontrola ładunków … Continue reading “Brexit 2021 – nowe zasady handlu z Wielką Brytanią No ratings yet.