Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą

Posted on 28 stycznia 202118 lutego 2021Categories ZUSTags , ,   Leave a comment on Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą

Rencista prowadzący działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym aż do czasu ustalenia prawa do emerytury. Uzyskanie prawa do renty tylko w niektórych przypadkach daje przedsiębiorcy prawo do opłacania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dozwolone jest to w przypadku, gdy nabywa prawa do: – renty rodzinnej (za zmarłego członka rodziny); – renty wojskowej lub policyjnej renty inwalidzkiej, przyznawanych z tytułu niezdolności do służby; – renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Rencista prowadzący działalność, pobierający jednocześnie świadczenie z tytułu niezdolności do … Continue reading “Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą”

Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej 

Posted on 28 stycznia 202119 lutego 2021Categories ZUSTags ,   Leave a comment on Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zatrudniony również na umowe o pracę podlega w tej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku to z tytułu prowadzonej działalności nie będzie zobligowany do opłacenia … Continue reading “Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej “

Mały ZUS

Posted on 28 stycznia 202119 lutego 2021Categories ZUSTags ,   Leave a comment on Mały ZUS

Co to jest mały ZUS?  Mały ZUS jest ulgą dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby, które z niej korzystają, mają prawo opłacać składki ZUS liczone od indywidualnie ustalonej podstawy, a podstawa ta jest uzależniona od wysokości dochodu, jaki osiągnął przedsiębiorca w roku ubiegłym.Okres korzystania z małego ZUSu, jest to już ograniczony czas – do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Kto może skorzystać?  Z małego ZUS-u może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, … Continue reading “Mały ZUS”