ZUS

kobieta w ciąży podtrzymująca brzuch

Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r.

18 września 2021 roku weszła w życie ustawa dotycząca zmian w zakresie zasiłku chorobowego. Zmiany dotyczą m.in. skrócenia okresu pobierania zasiłku czy podwyższenia wysokości zasiłku za pobyt w szpitalu. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2022r. Zmiany dotyczą również: Skrócenia czasu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia Okres niezdolności do pracy będzie zaliczony do jednego …

Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r. Read More »

ojciec trzymający niemowlę na rękach

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski  jest to urlop przysługujący wyłącznie ojcu dziecka. Rodzic nie musi korzystać z urlopu. Jeśli rodzic nie wykorzysta tego urlopu w  przewidzianym terminie, urlop przepada.  W art. 1823 § 1 KP określa zasady korzystania z urlopu. Wynika z niego, iż  do urlopu uprawniony jest ojciec wychowujący dziecko (także rodzic, który przysposobił/adoptował dziecko). Może z niego …

Urlop ojcowski Read More »

młoda para

Urlop okolicznościowy

Przepisy  określają, iż urlop okolicznościowy należy się pracownikowi, czyli osobie świadczącej pracę na umowę o pracę. Nie dotyczy to  osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).  Wymiar urlopu okolicznościowego Urlop okolicznościowy w wymiarze 2 dni przysługuje w następujących sytuacjach: narodzin dziecka pracownika, ślubu pracownika, zgonu i pogrzebu: małżonka, dziecka, ojca, …

Urlop okolicznościowy Read More »

elektryk naprawiający gniazdko elektryczne

Umowa o dzieło a ubezpieczenie społeczne

Osoba, która wykonuje pracę jedynie na podstawie umowy o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło obowiązuje w sytuacji, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz obecnego pracodawcy.  W takiej sytuacji umowa o dzieło jest  traktowana jak umowa o pracę w zakresie ubezpieczeń …

Umowa o dzieło a ubezpieczenie społeczne Read More »

osoba niepełnosprawna pracująca przy komputerze

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje   szczególne dopłaty do wynagrodzeń z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założenia dla zmian Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zakłada ona podwyższenie:  – podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 …

Dopłaty dla pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zatrudnieniu wspomaganym Read More »

banknoty dwudziesto złotowe

Składka zdrowotna w 2021r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale w 2020 r. wyniosło 5656,51 zł. Na jej podstawie ustala się dolną granicę podstawy wymiaru składki zdrowotnej osób objętych ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, jako prowadzących działalność pozarolniczą lub osób współpracujących.Aby obliczyć wysokość składki zdrowotnej, należy ww  kwotę pomnożyć przez 75%, co daje wynik 4242,38 zł. Jest to podstawa …

Składka zdrowotna w 2021r. Read More »

kaszląca kobieta

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

Osoba ubezpieczona przebywająca na zwolnieniu chorobowym ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS. ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić taki  zasiłek osobie uprawnionej po przedłożeniu przez nią dokumentów potwierdzających prawo do takiego zasiłku, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Ten termin dotyczy również wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (art. …

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy? Read More »

banknoty stu złotowe

Całkowity koszt zatrudnienia

Przedsiębiorca  może zatrudnić pracownika w oparciu o różnorakie formy umów, począwszy od umowy o pracę, skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od formy, koszt zatrudnienia w każdym przypadku może być inny. Umowa o pracę Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o pracę (2021 r).W przypadku umowy o pracę pracodawca poza wynagrodzeniem brutto ponosi dodatkowe obciążenie …

Całkowity koszt zatrudnienia Read More »

monety

Składki ZUS – jak rozłożyć na raty?

W przypadku trudności z opłaceniem należnych składek ZUS, istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, ZUS zawiesi prowadzone wobec danego przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne. W tym celu  należy złożyć Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Kto może skorzystać?  O rozłożenie zadłużenia na raty może ubiegać się każda osoba posiadająca zadłużenie …

Składki ZUS – jak rozłożyć na raty? Read More »

grupa młodych osób w biurze

Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a wysokość składek ZUS

Obecnie obowiązuje zasada, że każda zawarta umowa zlecenia powinna być traktowana jako odrębny tytuł ubezpieczenia. Świadczy to o tym, że płatnik, który zatrudnia zleceniobiorcę wykonującego równolegle 2 (lub więcej) umowy zlecenia, musi go zgłosić do ubezpieczeń z tytułu każdej umowy odrębnie. Obowiązek zgłoszenia wszystkich umów  spoczywa również na płatniku składek.Osoba wykonująca pracę na podstawie zawartej …

Dwie umowy zlecenia u jednego pracodawcy a wysokość składek ZUS Read More »