dłonie starszej osoby

Czternasta emerytura – 2021r.

Wysokość świadczenia

W 2021 r. planuje się wypłatę dodatkowej 14 emerytury. Jej wysokość ma być dokładnie taka sama jak 13 emerytury, co stanowi równowartość minimalnej emerytury w 2021 r., tj. 1250 zł brutto (ok. 1020 zł).

Dla kogo?

Nowe świadczenie nie będzie wypłacane wszystkim emerytom. Pełną kwotę mogą otrzymać tylko ci, których łączna miesięczna kwota dotychczasowego świadczenia nie przekracza 120% średniej emerytury. Według informacji na stronach rządowych, pieniądze zostaną wypłacone  w listopadzie 2021 roku. Rozwiązanie to ma zastosowanie dla emerytur i rent w systemie powszechnym, rent i emerytur rolniczych, służb mundurowych, emerytur przejściowych, rent i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Koszt wypłaty czternastej emerytury w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł. 14 emerytura będzie świadczeniem  jednorazowym.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.