grafika mężczyzny trzymającego wykres wzrostu gospodarczego

Dźwignia finansowa 

Dźwignia finansowa wykorzystywana jest w przypadku inwestycji rynkowych, takich jak np. akcje (opcje walutowe czy kontrakty terminowe ) lub waluty. Dzięki możliwości pomnażania siły kapitału, dźwignia doprowadza do tego, że zysk, jaki osiągniemy z zainwestowania małej sumy, jest bardzo wysoki.
Dźwignię finansową najczęściej wykorzystuje się inwestując w akcje. By jednak faktycznie skorzystać z tej możliwości należy znaleźć innego inwestora, który pomoże w planowanej inwestycji wsparciem finansowym. Z reguły jest nim bank.
Stosując takie rozwiązanie możemy liczyć na wysokie zyski przy stosunkowo niskim wkładzie własnym. Trzeba natomiast wziąć pod uwagę wysokie ryzyko, gdzie nawet niewielka zmiana kursu może spowodować nagły spadek i pogrążenie naszych inwestycji.
Jednym z narzędzi stosowanym w ramach dźwigni jest rynek Forex.
Zastosowanie dźwigni finansowej jest możliwe nie tylko na rynku walutowym, ale także przy obrocie akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Osoba dysponująca niewielkim kapitałem może rozpocząć inwestycje na giełdzie, Należy natomiast pamiętać, że im większa stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko utraty poniesionych środków.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.