google09d68ae93a663258.html

Od września będą obowiązywały zmiany przepisów wprowadzone w ustawie  – Kodeks pracy, które wynikają z ustawy z:

  • dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2019 r. poz. 1043)
  • ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. poz. 2245).

Pierwsza z wymienionych nowelizacji, przygotowana przez Kancelarię Prezydenta RP, wprowadza ułatwienia w zakresie realizacji przez pracowników niektórych uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Druga nowela ma z kolei techniczny charakter i polega na dostosowaniu przepisów kodeksowych do nowej – obowiązującej od dnia 1 września 2019 r. – terminologii przyjętej w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy dotyczą m.in:

– zasad równego traktowania  w zatrudnieniu
– uprawnień pracownika-innego członka rodziny w przypadku naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę
– przeciwdziałanie mobbingowi
– wydawania  i sprostowania świadectwa pracy
– uprawnień urlopowych pracownika-innego członka rodziny
– szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy
– roszczeń ze stosunku pracy  – zmiana w zakresie terminu przedawnienia
– właściwości sądu  w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zaloguj się do portalu i pobierz e-book Kodeks pracy z omówieniem zmian – stan prawny na 7 września 2019.