monety pięcio złotowe

Mały ZUS

Co to jest mały ZUS? 

Mały ZUS jest ulgą dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby, które z niej korzystają, mają prawo opłacać składki ZUS liczone od indywidualnie ustalonej podstawy, a podstawa ta jest uzależniona od wysokości dochodu, jaki osiągnął przedsiębiorca w roku ubiegłym.
Okres korzystania z małego ZUSu, jest to już ograniczony czas – do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać? 

Z małego ZUS-u może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
– w poprzednim roku prowadziła działalność przez co najmniej 60 dni;
– osiągnęła w poprzednim roku przychód nieprzekraczający 120 tys. zł;
– nie spełnia warunków do korzystania z preferencji w opłacaniu składek (naliczenie składek od 30% minimalnego wynagrodzenia);
– w poprzednim roku nie łączyła zwolnienia z VAT z opłacaniem podstawy w formie karty podatkowej;
– nie świadczy w ramach działalności czynności, jakie wykonywała na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;
– nie podlegała w poprzednim roku ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., akcjonariusz prostej spółki akcyjnej, prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Podstawa dla małego ZUS-u nie może być:
– niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym.
– wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok kalendarzowy.

Więcej informacji z kategorii ZUS znajdziesz na naszym Blogu. 

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.