wizerunek domu i szczęśliwego mężczyzny

Mieszkanie bez wkładu własnego – Polski Ład

Podstawowe warunki uzyskania pomocy

Przyjęto projekt ustawy dotyczący dofinansowań wkładu własnego do kredytów hipotecznych w ramach programu Polski Ład. Ustawa ma wejść w życie w 2022 roku. Pomoc polegać będzie na spłacie części kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt, aby mógł zostać objęty pomocą, będzie musiał być zaciągnięty na 15 lat. O taki kredyt będą mogły ubiegać się nie tylko małżeństa ale równiez osoby wychowujące samotnie dziecko, mające nie więcej niż 40 lat. Starający się o kredyt nie mogą także posiadać własnego lokum. Kwota na jaką można uzyskać pomoc na wkład własny to kwota nawet do 100 tyś. złotych.

Kredyt bez wkładu własnego będzie musiał być zaciągnięty na minimum 15 lat w polskiej walucie.

Kiedy uzyskamy pomoc?

Pomoc banku następowała będzie w określonych okolicznościach, np. w sytuacji gdy w rodzinie pojawią się kolejne dzieci.

Gdy urodzi się drugie dziecko, BGK spłaci 20 tys. zł, a w razie pojawienia się kolejnego będzie to 60 tys. zł. Maksymalna kwota pomocy może wynieść nawet 100 tys. zł., nie będzie jednak mogła być wyższa niż 40 % wartości mieszkania.

Z pomocy będą mogły skorzystać osoby, które:

  • chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
  • chcą zakupić mieszkanie na rynku wtórnym, społecznym,
  • chcą wybudować własny dom.

Podstawowe warunki udzielania kredytów hipotecznych w ramch Polskiego Ładu:

  • kredytów będą mogły udzielać „banki pośredniczące”, czyli te, które mają upoważnienie przez BGK do udzielania kredytów hipotecznych,
  • kredyt może być udzielony na zakup mieszkania, domu jednorodzinnego, wkładu budowlanego, budowę domu jednorodzinnego (w tym na finansowanie kosztów kupna działki),
  • minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat,
  • kredyt będzie udzielany w walucie polskiej.

Planowane do zakupu mieszkanie musi znajdować się na terytorium Polski, a maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej określany będzie poszczególnie dla każdego województwa. Ponadto w każdym województwie będą stosowane odrębne limity dla miasta wojewódzkiego, gmin z nim sąsiadujących oraz pozostałych gmin. Uwzględniana również zostanie zmiana kosztów budowy mieszkań.