banknoty stu i pięćdziesięcio złotowe

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

15 września 2020 r. zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 zł. Podwyżka ta wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku. Podwyższono również stawkę godzinową dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może zarabiać w przeliczeniu na godzinę mniej niż 18,30 zł brutto.
Od wartości minimalnego wynagrodzenia zależy też wiele opłat, np. składki ZUS przedsiębiorców, mandaty, a także wartość dodatków (np. za pracę w nocy), wzrośnie podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i korzystających z tzw. preferencyjnego ZUSu: z 780 zł do 840 zł. Wzrosną również kary za brak OC: o prawie 8 proc.
Płaca minimalna ma również wpływ na wysokość rent i emerytur w 2021 r., gdzie minimalne świadczenie ma wzrosnąć o ok. 50 zł w porównaniu do kwoty z 2020 roku.

Więcej w kategorii Podatki. 

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.