grupa młodych ludzi siedzących w biurze

Nowy kodeks pracy 2021r.

Zmiana płacy minimalnej

Od 2021 roku planuje się szereg zmian w prawie pracy.  Zmieni się wysokość płacy minimalnej,  oraz terminy wykorzystania urlopu. Całkowita płaca minimalna w 2021 roku wynosi  2800 zł brutto. Oznacza to, że w porównaniu z 2020 r. płaca minimalna wzrosła o 142 zł.

Zmiany w urlopach

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego wszystkie państwa członkowskie wprowadzą dwumiesięczny urlop rodzicielski dla ojców. Ojciec może skrócić urlop macierzyński o dwa miesiące. Wytyczne unijne przewidują też kolejną zmianę, czyli wprowadzenie regulacji dotyczących równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Według Centralnego Urzędu Statystycznego, obecny średni dochód kobiet jest o 19% niższy niż mężczyzn.

Zmiany w Umowie o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku podpisania umowy z konkretnym płatnikiem lub osobą, która nie pozostaje w stosunku pracy ze zleceniodawcą, płatnik jest zobowiązany zgłosić do ZUS umowę o dzieło. Umowa musi zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od jej zawarcia.
W kwestii urlopów obecnie przepisy kodeksu pracy nakazują wykorzystanie urlopu za poprzedni rok, np. za 2020 rok do końca września roku następnego (30 września 2021), ale jeśli mimo to urlopu pracownik nie wykorzysta, nie może ponieść żadnych sankcji.

Po więcej informacji zapraszamy na nasz Blog. 

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.