uścisk dwóch dłoni na tle domu jednorodzinnego

Opodatkowanie dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Wysokość podatku od sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości z majątku prywatnego podatnika objęta jest podatkiem w wysokości 19%.- jeżeli nastąpiła ona przed okresem 5 lat od jej nabycia. Podatnik ma obowiązek ująć taką sprzedaż i rozliczyć się z podatku do 30 kwietnia kolejnego roku. Jedyna ulga z której podatnik może skorzystać to ulga dotycząca wydatków na własne cele mieszkaniowe oraz zwolnienie z opodatkowania sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Od czego podatek?

Przychód ze sprzedaży nieruchomości jest to cena sprzedaży pomniejszona o koszty zbycia, czyli ewentualne koszty notarialne, koszty wyceny czy prowizja pośrednika. Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć kosztów odsetek od kredytu zaciągniętego na jej zakup.
W przypadku nabycia w spadku lub darowiźnie, kosztami uzyskania przychodu będą nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, zrealizowane w czasie jej posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości przyjęta do opodatkowania – odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętych do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być zaliczone kwoty wypłacanego zachowku czy długi obciążające masę spadkową.

Po więcej informacji zapraszamy do kategorii Prawo.

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.