osoba pracująca przed komputerem

Pożyczki z Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“ – wyższe limity

Z dniem 1 czerwca weszły w życie nowe warunki dotyczące limitu kwot pożyczek dla nowopowstałych przedsiębiorstw w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie“.

O dotację mogą się starać osoby pracujące lub:

  1. studenci ostatniego roku studiów wyższych (nie trzeba być zarejestrowanym w UP),
  2. poszukujący pracy absolwenci szkól lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  3. zarejestrowani bezrobotni,
  4. osoby odbywające staż z Urzędu Pracy,
  5. poszukujący pracy opiekuni osoby niepełnosprawnej.

W ramach programu „Wsparcie w starcie” istnieje możliwość otrzymania wsparcia na jednoosobową działalność gospodarczą. Na dzień otrzymania wsparcia pożyczkowego działalność powinna być już aktywna.

Ile można dostać i na jaki procent?

Wsparcie w starcie – jest to państwowa pożyczka na rozwój firmy, przyznawana na okres od 1 do 84 miesięcy (7 lat). Dotychczas można było starać się o kwotę do 99 tys. zł. 
Od 01.06.2021 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 113 631,20 zł, czyli o 4 471,60 zł więcej niż w ubiegłym kwartale. Kwota ta jest zmienna co roku i wynika z zapisu, że jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka stanowi pomoc de minimis. Oprocentowanie pożyczki jest zależne od podjętej działalności i aktualnej stopy redyskonta weksli NBP.

Warunki pożyczki „Wsparcie na starcie”

Każda pożyczka uzyskana z programu wymaga zabezpieczenia. Zabezpieczenie spłaty w programie Wsparcie w starcie jest możliwe poprzez:
– weksel własny pożyczkobiorcy,
– poręczenia osób fizycznych.

Co można zakupić za pieniądze z pożyczki?

Ze środków pożyczki można sfinansować:
– wkład własny w ramach umowy leasingu – jeżeli zakup maszyny w ramach leasingu będzie niezbędny do wykonywania działalności,
– środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności: np. maszyny, samochody,
– towary podlegające sprzedaży w ramach działalności, czyli np. zatowarowanie sklepu.
VAT – jest kosztem kwalifikowanym, dlatego wszystkie zakupy są liczone w cenach brutto.
Nie można finansować towarów dla działalności wykluczonych ze wsparcia, które zostały określone w Regulaminie udzielania pożyczki. Program zabrania także zakupu materiałów od członków rodziny, chyba, że członek rodziny prowadzi firmę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą na naszej witrynie.