Prawo cywilne/pracy

dwie osoby przy biurku z kodeksem pracy

PRAWO PRACY

Usługi Sipp.pl w zakresie prawa pracy to w szczególności: 

 • porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, w tym również – pomoc przy sporządzaniu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
 • pomoc przy interpretowaniu umów i regulaminów, a także opiniowanie umów;
 • pomoc w sporach wynikających ze stosunku pracy (spory dotyczące rozwiązania umowy, wynagrodzenia, urlopów, nadgodzin), jak również w sprawach o odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • pomoc w sporządzaniu porozumień stron związanych stosunkiem pracy;
 • doradztwo dotyczące odwołań od wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy;
 • doradztwo w dochodzeniu zapłaty należytego wynagrodzenia, w tym o zapłatę nadgodzin oraz ekwiwalentu;
 • porady w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porady dotyczące zwolnień grupowych;
 • pomoc przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne;
 • porady związane z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników;
 • pomoc w sprawach dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • pomoc w sprawach dotyczących mobbingu;
 • doradztwo w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności pracowników;
 • doradztwo związane z przygotowywaniem klauzuli o zakazie konkurencji;
 • doradztwo związane z przygotowywaniem klauzuli o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Oferta obejmuje także wachlarz innych usług, których nie wymieniono z uwagi na wiele aspektów prawa prawa pracy. 


PRAWO CYWILNE

Nasza firma świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów będących osobami fizycznymi, jak również osobami prawnymi. Na oferowaną pomoc składa się w szczególności: 

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii;
 • pomoc w opracowywaniu treści pism procesowych, w tym w szczególności wniosków, apelacji, skarg i odwołań.

Oferujemy również doradztwo w sprawach spadkowych, sprawach o zapłatę, odszkodowania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności. Jeśli masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, skontaktuj się z nami.


Sprawdź opinie o naszej firmie. Opinie o SIPP są dla Państwa świadectwem naszej pracy.

Z całą starannością staramy się doradzać naszym Klientom, tak aby osiągali swoje cele biznesowe. Wszystkich klientów traktujemy rzetelnie i lojalnie, ponieważ nasza współpraca wynika z doświadczenia i rzetelnej wiedzy. Staramy się zawsze szukać optymalnych dla Klientów rozwiązań, odpowiadając na ich potrzeby. Naszym Klientom gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam informacji i danych. 

 

Opinie o SIPP świadczą, iż spełniamy oczekiwania klientów.