monety, dokumenty i długopisy

Roczna kwota graniczna podatku dochodowego za 2021r.

17 maja 2021r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

Następująca kwota będzie podstawą weryfikacji w 2022 r. dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i domowników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy prowadzeniu tej działalności.

Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu w KRUS prowadzący działalność pozarolniczą ma obowiązek złożenia zaświadczenia o wysokości dochodu do 30 maja danego roku. Posiada on również możliwość złożenia oświadczenia z informacją, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. Jeżeli rolnik spóźni się ze złożeniem oświadczenia o wysokości dochodu lub przekroczy kwotę graniczną prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub też współpracując przy jej prowadzeniu – zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS. Automatycznie taka osoba zobligowana będzie do opłacania składek ubezpieczeniowych w ZUS.

Więcej na temat podatków znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.