ogrodnik podcinający krzewy

Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zatrudniony również na umowę o pracę podlega w tej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku to z tytułu prowadzonej działalności nie będzie zobligowany do opłacenia żadnych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
W przypadku, gdy oskładkowane wynagrodzenie ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższe od kwot minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego dla danego roku pracy, przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
Obowiązkowe jest natomiast opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego i  należy opłacać je z obu tytułów – zarówno z etatu jak i działalności gospodarczej

Istnieje również składka chorobowa, ale jej opłacanie jest dobrowolne. Istotną informacją jest to, że 86% składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczamy od podatku dochodowego.
Pracując na etacie, nie możemy natomiast skorzystać z ulgi na start (zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 m-cy działalności), jeśli wykonujemy działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowaliśmy na etacie i wykonywaliśmy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności. Prowadząc działalność gospodarczą i pracując jednocześnie na etacie, otrzymamy świadczenie chorobowe, ale jedynie z pracy zawodowej. Ponadto będąc na zwolnieniu lekarskim, firmę należy zawiesić lub przekazać do działania komuś innemu. Jeśli ZUS stwierdzi, że będąc na zwolnieniu prowadziliśmy działalność, należy będzie zasiłek chorobowy zwrócić.
Prowadząc firmę i jednocześnie pracując na umowę o pracę możemy skorzystać z urlopu bezpłatnego, nie zwalnia nas  to natomiast z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności.

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.