osoba przeszukująca sklep internetowy z kurtkami

Sprzedaż w Internecie a należny podatek

Kiedy płacimy podatek?

Dochody uzyskane ze sprzedaży w Internecie wymagają rozliczenia się z urzędem skarbowym, nie trzeba natomiast w tym wypadku zakładać działalności gospodarczej. Jeśli sprzedawca danego towaru czy usługi sprzedawanej przez Internet wybierze rozliczenie z przychodów na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatek wynosi 8,5 proc.
Sprzedaż  przez Internet  rzeczy ruchomych, która nie następuje w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i która dokonała się po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i  nie ma obowiązku ujawniania jej w zeznaniach podatkowych.
Jeśli e-sprzedaż ma natomiast charakter regularny i jest  systematycznym źródłem dochodów, to należy ją traktować jako działalność gospodarczą i w taki sposób ją rozliczać.
Obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje natomiast z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Jeśli jednak przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano należność lub część należności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania tej części.
Istotna jest data wpływu pieniędzy na konto bankowe lub inne dedykowane mu konto, jeżeli korzysta się z elektronicznych płatności, obowiązek z tytułu VAT powstanie w momencie otrzymania zapłaty.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wysyłkową przez Internet (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) mają możliwość  zwolnienia z prowadzenia kasy rejestrującej bez względu na limit obrotów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Jednakże warunkiem zwolnienia z prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej jest otrzymywanie w całości zapłaty od kontrahenta wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i informacja z której jednoznacznie wynika jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Więcej o podatkach znajdziesz na naszym Blogu. 

Zapoznaj się z referencjami i opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.