google09d68ae93a663258.htmlSzkolenie Ochrona danych osobowych (RODO) jest już dostępne na stronie:

https://szkolenia.prawo.link/kategoria-kursu/13-ochrona-danych-osobowych-rodo/

Zagadnienia:

RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Najważniejsze założenia rozporządzenia

Podstawowe różnice pomiędzy dotychczasową ochroną danych a nowymi zasadami

Jak przygotować się do nowych zasad RODO?