Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa 4/5 (2)

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories BHPTags ,   Leave a comment on Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3134"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="far fa-star mr-star-empty"></i> </span><span class="star-result"> 4/5</span> <span class="count"> (2) </span> </span>

Chorobę zawodową można uznać jeżeli w wyniku oceny warunków pracy ustalono bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że dana choroba została spowodowana w wyniku pracy w narażeniu zawodowym lub gdy jest ona ściśle związana z warunkami i specyfiką wykonywanej pracy na danym stanowisku. Jako choroba zawodowa może być zakwalifikowana tylko taka choroba, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Rodzaje choroby zawodowej Przykładami chorób zawodowych mogą być np.: pylica płuc (np. u górników), choroba popromienna (u radiologów), lub też przewlekłe choroby … Continue reading “Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa 4/5 (2)