Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa

Posted on 28 stycznia 202119 lutego 2021Categories BHPTags ,   Leave a comment on Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa

Chorobę zawodową można uznać jeżeli w wyniku oceny warunków pracy ustalono bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że dana choroba została spowodowana w wyniku pracy w narażeniu zawodowym lub gdy jest ona ściśle związana z warunkami i specyfiką wykonywanej pracy na danym stanowisku. Jako choroba zawodowa może być zakwalifikowana tylko taka choroba, która jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Rodzaje choroby zawodowej Przykładami chorób zawodowych mogą być np.: pylica płuc (np. u górników), choroba popromienna (u radiologów), lub też przewlekłe choroby … Continue reading “Obowiązki pracodawcy a choroba zawodowa”