Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PracaTags , ,   Leave a comment on Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3063"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy lub w krótszym okresie, jeśli niezdolność powstała przed upływem 12 miesięcy. Miesięczne wynagrodzenie z powyższych okresów należy pomniejszyć o 13,71% (suma składek ZUS). Tak obliczona kwota stanowi podstawę zasiłku chorobowego. Wysokość zasiłku chorobowego Wysokość zasiłku chorobowego przysługuje w wysokości: – 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego; – 70% podstawy wymiaru – w przypadku przebywania w szpitalu; – … Continue reading “Nowa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego No ratings yet.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku No ratings yet.

Posted on 27 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories PracaTags , ,   Leave a comment on Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3059"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

15 września 2020 r. zostało przyjęte rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 zł. Podwyżka ta wynosi 7,7% w stosunku do 2020 roku. Podwyższono również stawkę godzinową dla zleceniobiorców. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia nie może zarabiać w przeliczeniu na godzinę mniej niż 18,30 zł brutto. Od wartości minimalnego wynagrodzenia zależy też wiele opłat, np. składki ZUS przedsiębiorców, mandaty, … Continue reading “Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku No ratings yet.