Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy? No ratings yet.

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories UbezpieczeniaTags , ,   Leave a comment on Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3110"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Osoba ubezpieczona przebywająca na zwolnieniu chorobowym ma prawo do otrzymania zasiłku chorobowego z ZUS. ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić taki  zasiłek osobie uprawnionej po przedłożeniu przez nią dokumentów potwierdzających prawo do takiego zasiłku, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Ten termin dotyczy również wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 7 ustawy wypadkowej).Zdarza się, że termin ten może być dłuższy, np. gdy ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jeśli opóźnienie … Continue reading “Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy? No ratings yet.