Składki ZUS – jak rozłożyć na raty? 5/5 (1)

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories UbezpieczeniaTags , , , ,   Leave a comment on Składki ZUS – jak rozłożyć na raty?<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3107"> <span class="mr-star-rating"> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> <i class="fas fa-star mr-star-full"></i> </span><span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

W przypadku trudności z opłaceniem należnych składek ZUS, istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na raty. Po złożeniu odpowiedniego wniosku, ZUS zawiesi prowadzone wobec danego przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne. W tym celu  należy złożyć Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Kto może skorzystać?  O rozłożenie zadłużenia na raty może ubiegać się każda osoba posiadająca zadłużenie w ZUS: Mogą to być:– przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy,– spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z … Continue reading “Składki ZUS – jak rozłożyć na raty? 5/5 (1)

Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą No ratings yet.

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories ZUSTags , ,   Leave a comment on Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3091"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Rencista prowadzący działalność gospodarczą obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym aż do czasu ustalenia prawa do emerytury. Uzyskanie prawa do renty tylko w niektórych przypadkach daje przedsiębiorcy prawo do opłacania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dozwolone jest to w przypadku, gdy nabywa prawa do: – renty rodzinnej (za zmarłego członka rodziny); – renty wojskowej lub policyjnej renty inwalidzkiej, przyznawanych z tytułu niezdolności do służby; – renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Rencista prowadzący działalność, pobierający jednocześnie świadczenie z tytułu niezdolności do … Continue reading “Ubezpieczenie rencisty prowadzącego działalność gospodarczą No ratings yet.

Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej  No ratings yet.

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories ZUSTags ,   Leave a comment on Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3083"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zatrudniony również na umowe o pracę podlega w tej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku to z tytułu prowadzonej działalności nie będzie zobligowany do opłacenia … Continue reading “Składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej  No ratings yet.

Mały ZUS No ratings yet.

Posted on 28 stycznia 202115 kwietnia 2021Categories ZUSTags ,   Leave a comment on Mały ZUS<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-3080"> <span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span> </span>

Co to jest mały ZUS?  Mały ZUS jest ulgą dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Osoby, które z niej korzystają, mają prawo opłacać składki ZUS liczone od indywidualnie ustalonej podstawy, a podstawa ta jest uzależniona od wysokości dochodu, jaki osiągnął przedsiębiorca w roku ubiegłym.Okres korzystania z małego ZUSu, jest to już ograniczony czas – do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Kto może skorzystać?  Z małego ZUS-u może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą, … Continue reading “Mały ZUS No ratings yet.