grafika osoby trzymającej tarczę chroniącą przed koronawirusem

Tarcza antykryzysowa – zmiany w 2021r.

Od 4 maja weszły w życie nowe udogodnienia dla przedsiębiorców określonych branż. Będą oni mogli, między innymi wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Jest też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców danych branż.

Tarcza trafia do kolejnych przedsiębiorców, którzy ze względu na obostrzenia wprowadzane przez rząd nie mogli prowadzić działalności gospodarczej. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, w których jako główną działalność wskazano jeden z 63 wskazanych przez rząd kodów PKD.

O wsparcie mogą ubiegać się między innymi sklepy w galeriach handlowych, czy usługi typu 'beauty”.

Zmiany weszły w życie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS weszło w życie 4 maja 2021 r.

Nowa tarcza branżowa

Obecnie przedsiębiorcy z określonych branż będą mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie:

  • za styczeń 2021r.
  • lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021r.
  • lub za luty 2021r.
  • lub za marzec i kwiecień 2021r.
  • lub za kwiecień 2021r.

Wniosek o zwolnienie płatności składkowych można składać od 4 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Zmienia się także termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wspomniany okres. Przedsiębiorca powinien to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej.

Rozporządzenie z 16 kwietnia 2021r. wprowadza również zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy.

Warunki przyznania pomocy

Wg. Rozporządzenia pomoc uzyskują przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 roku.

Kolejnym kryterium jest spadek przychodu, minimum na poziomie 40 procent, osiągnięty w jednym z trzech lub dwóch lub w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.