Urlop bezpłatny

Pracownik może zwrócić się do pracodawcy o udzielenie mu urlopu bezpłatnego. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien być złożony przez pracownika na piśmie. Nie ma konieczności podawania powodu celu tegoż urlopu. Wniosek powinien zawierać termin w jakim pracownik chciałby wykorzystać ten urlop. W przepisach nie jest określony wymiar czasowy takiego urlopu. Pracownik w tym okresie może podjąć zatrudnienie w innym miejscu pracy. Aby nie doszło do takiej sytuacji pracodawca może profilaktycznie podpisać z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. 

Czy pracodawca ma obowiązek się zgodzić?

Pracodawca nie może wysłać pracownika na urlop bezpłatny bez jego zgody. Z drugiej strony nie musi też wyrazić zgody na wniosek pracownika o urlop bezpłatny. 

Pracodawca nie ma prawa udzielenia urlopu bezpłatnego dłuższego, niż wnioskuje pracownik, może natomiast udzielić urlopu w wymiarze krótszym lub w ogóle odmówić. Odmowy pracodawca nie musi uzasadniać. 

Jak długo może trwać urlop bezpłatny?

Urlopu bezpłatnego nie wlicza się do przebiegu pracy. Nie jest też on brany pod uwagę przy obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Wyjątek stanowi natomiast pracownik młodociany, gdzie pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu na czas ferii szkolnych, w wymiarze nieprzekraczającym łącznie, wraz z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego  młodocianego pracownika  wlicza się do jego okresu zatrudnienia. 

W sytuacji gdy okres urlopu bezpłatnego ma wynosić dłużej niż 3 miesiące, pracodawca może zastrzec sobie prawo do odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Te przyczyny muszą być natomiast określone. 

Sytuacja kiedy pracownik nie powróci do pracy, mimo odwołania go z urlopu z ważnych przyczyn, może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę z jego winy bez zachowania okresu  wypowiedzenia. 

Więcej na temat urlopów znajdziesz na naszym Blogu w kategorii Urlopy.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.