google09d68ae93a663258.html

minimalne wynagrodzenie portal ABC i serwis informacyjny polskiego prawa

Wynagrodzenie minimalne 2020 – nowy e-book portalu ABC

Od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrośnie z 2250 zł do 2600 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie będzie zatem wyższe o 350 zł, czyli o 15,6% od obowiązującego w 2019 r.

Wiąże się to również ze zmianą wielu innych świadczeń, których podstawa wyliczenia zależna jest od wysokości płacy minimalnej.

Link do ebooka:
https://abc.prawo.link/wynagrodzenie-minimalne-2020/

Minimalna pensja do wypłaty

Zapoznaj się z fragmentem e-booka:

Wynagrodzenie netto to kwota wypłacana pracownikowi po dokonaniu odliczeń składkowo-podatkowych. Na jej wysokość mają wpływ koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy. Składki ubezpieczeniowe są finansowane częściowo przez pracownika i w części przez pracodawcę. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika. W 2020 roku nie ulegną zmianie procentowe stawki składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – w części finansowanej przez pracownika wynoszą one:  składka emerytalna – 9,76%,  składki rentowe – 1,5%,  składka chorobowa – 2,45%,  składka zdrowotna do pobrania z pensji – 9%,  składka zdrowotna odliczana od podatku – 7,75%.