wnętrze mieszkania

Zakup lokalu przez przedsiębiorcę a podatek VAT

Lokal mieszkalny

W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę konieczne jest rozróżnienie podatkowe dwóch sytuacji:

– zakup lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę  na cele związane z jego wynajmem,
– zakup lokalu mieszkalnego przez przedsiębiorcę przeznaczonego na najem krótkoterminowy.

W przypadku gdy przedsiębiorca dokonuje zakupu lokalu w celu jego wynajmu, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Usługa najmu krótkoterminowego nie jest zwolniona z podatku VAT, w związku z czym podatnik VAT który nabędzie lokal mieszkalny i otrzyma fakturę za jego zakup – będzie mógł odliczyć naliczony podatek.

Lokal użytkowy

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli odliczenie nie zostanie dokonane, podatnik ma na to dwa kolejne okresy rozliczeniowe.  

Zwrot podatku VAT następuje na podstawie deklaracji, w której należy uwzględnić kwotę podatku VAT za lokal użytkowy.

Kto może dokonać odliczenia podatku VAT?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje czynnemu podatnikowi podatku VAT, jeżeli nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, są między innymi osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

– nabycia towarów i usług,
– dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru, lub wykonaniem usługi.

Więcej na temat podatków znajdziesz na naszym Blogu.

Zapoznaj się z opiniami Klientów na temat naszej firmy na Serwis Informacyjny Polskiego Prawa opinie.