kobieta w ciąży podtrzymująca brzuch

Zmiany w zasiłku chorobowym od 2022r.

18 września 2021 roku weszła w życie ustawa dotycząca zmian w zakresie zasiłku chorobowego. Zmiany dotyczą m.in. skrócenia okresu pobierania zasiłku czy podwyższenia wysokości zasiłku za pobyt w szpitalu. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2022r.

Zmiany dotyczą również:

  1. Skrócenia czasu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
  2. Okres niezdolności do pracy będzie zaliczony do jednego okresu zasiłkowego
  3. Podwyższona zostanie wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
  4. Ubezpieczeniem społecznym mają zostać objęci wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych
  5. Zmian w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.
  6. Prawa do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
  7. Zmian dotyczących wypłat świadczeń długoterminowych
  8. Nowych zasad wyliczenia emerytur
  9. Zmian w egzekucjach należności składkowych        
  10. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Jeden okres zasiłkowy

Aktualnie (na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 25.06.1999 r.) zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub w czasie ciąży nie dłużej niż przez 270 dni. Powyższy okres zasiłkowy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy.

Po wejściu w życie nowej ustawy obowiązywać będzie zasada, iż „za  okres  niezdolności  do  pracy  lub  niemożności  wykonywania  pracy  z  przyczyn  określonych  w  art.  6  ust.  2  przypadający  po  ustaniu  tytułu  ubezpieczenia  chorobowego, zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to jednak niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Zasiłek chorobowy

Kolejna zmiana dotyczy zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu. Od 1 stycznia 2022r. zasiłek chorobowy za dni pobytu w szpitalu będzie wynosił: „80% podstawy wymiaru zasiłku.” Również wypłata zasiłku może zostać wydłużona i będzie następować dopiero po wyjaśnieniu wszystkich ewentualnych wątpliwości.

Ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców

W zakresie zmian dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców nowa regulacja wskazuje, iż objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (w tym chorobowym) lub jego ustanie będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż płatnik złoży w ZUS zgłoszenie lub wyrejestrowanie. Ma to dać prawo do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie. 

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Nowe regulacje dotyczące kobiet w ciąży mówią o tym, iż pracownice będące w ciąży, którym wygaśnie umowa o pracę z powodu śmierci pracodawcy lub z którą rozwiązany zostanie stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy i której nie zapewni się innego zatrudnienia, będzie od 1 stycznia 2022 r. przysługiwało do dnia porodu świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Obowiązkowy profil na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i będzie on dotyczył wszystkich płatników składek.  Jeżeli płatnik składek nie założy PUE ZUS do końca 2022 r., zostanie mu on założony przez organ rentowy.